Inspektorzy z Izby Administracji Skarbowej w Reszowie, działający w ramach Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), ujawnili poważne nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych dotyczących podatku VAT. W centrum uwagi znalazła się spółka, która zastosowała nieuczciwy mechanizm wykorzystujący tzw. „”puste faktury””, mające na celu wytworzenie pozornej nadwyżki VAT.

Podczas dogłębnej kontroli, specjaliści z KAS wykazali, że przedsiębiorstwo, w swoich deklaracjach VAT za dwa miesiące analizowanego okresu, niesłusznie odliczyło podatek naliczony na łączną kwotę przekraczającą 257 tysięcy złotych. Te kwoty pochodziły z faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych. W istocie, te dokumenty zostały stworzone wyłącznie w celu sztucznego wygenerowania nadwyżki podatkowej.

Proces legalizacji tych działań wiązał się z zaangażowaniem grupy podmiotów, które były odpowiedzialne za wykreowanie pozornych rozliczeń między sobą, aby uzasadnić nienależnie odliczony podatek w kontrolowanej spółce. Za działalność tych spółek odpowiadała jedna osoba.

W obliczu stwierdzonych nieprawidłowości, naczelnik odpowiedniego urzędu skarbowego podjął decyzję o nałożeniu na spółkę zobowiązania do uregulowania odpowiedniej kwoty na rzecz Skarbu Państwa. Dodatkowo, w oparciu o obowiązujące przepisy, wyznaczono dodatkowe zobowiązanie za kontrolowane miesiące, sumując kwotę do wspomnianych 257 tysięcy złotych.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku kiedy podatnik celowo stosuje „”puste faktury”” w celu sztucznego obniżenia należnego podatku, organ podatkowy ma prawo nałożyć sankcję w wysokości 100% wartości naliczonego podatku wynikającego z tych faktur. Warto podkreślić, że te zasady nie dotyczą osób fizycznych, które za podobne przewinienia odpowiadają w ramach wykroczenia skarbowego lub przestępstwa skarbowego.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) nieustannie dba o prawidłowość realizacji dochodów z tytułu podatków, opłat celnych i innych należności budżetowych. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym, KAS efektywnie identyfikuje wszelkie nieprawidłowości, chroniąc interesy Skarbu Państwa i wspierając podatników w rzetelnym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych oraz celnych.

Źródło: https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024