Urząd Miasta Stalowej Woli podjął działania mające na celu dostosowanie swojej strony internetowej www.stalowawola.pl do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych dla podmiotów publicznych. Ta inicjatywa jest zgodna z przepisami ustawy, która weszła w życie 4 kwietnia 2019 roku.

Na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta, oświadczenie o dostępności wskazuje, że strona internetowa częściowo spełnia wymogi ustawy. Strona została uruchomiona 29 maja 2015 roku i przeszła ostatnią dużą aktualizację 24 maja 2020 roku. Na stronie dostępne są standardowe skróty klawiaturowe ułatwiające nawigację.

W razie jakichkolwiek problemów z dostępnością strony, Urząd prosi o kontakt z Anną Litwin poprzez adres email [email protected]. Osoby zainteresowane mogą również zgłaszać wnioski o udostępnienie informacji w alternatywnych formatach, takich jak odczytanie dokumentu czy opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Podmiot publiczny zobowiązuje się odpowiedzieć na każde żądanie zapewnienia dostępności lub udostępnienia informacji w alternatywnych formach w ciągu 7 dni, a w wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do maksymalnie 2 miesięcy.

Urząd Miasta Stalowej Woli, zlokalizowany przy ulicy Wolności 7, oferuje dwie główne drogi dostępu do budynku: jedno wejście od ulicy Wolności i drugie od parkingu za budynkiem. Dostępne są podjazdy dla wózków oraz winda z oznaczeniami w alfabecie Braille’a i komunikatami głosowymi dla osób niewidomych i słabowidzących. Niestety, budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób na wózkach.

Podobne udogodnienia architektoniczne zostały wprowadzone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta przy ulicach Wolności 9 oraz Kwiatkowskiego 1, a także w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Skoczyńskiego 12. W każdym z tych miejsc dostępne są wejścia dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, windy oraz toalety przystosowane dla osób na wózkach.

Więcej informacji na temat dostępności cyfrowej i architektonicznej w Stalowej Woli można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej tej tematyce.

Źródło: https://www.stalowawola.pl/

Archiwum: styczeń 2024