Ostatnio Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiły wprowadzenie zmian w systemie monitorowania przewozu odpadów, zwanym SENT. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów, od teraz do listy monitorowanych towarów dołączą nowe rodzaje odpadów. Wśród nich znajdą się takie materiały jak farby, lakiery, rozpuszczalniki czy kleje.

W celu dopełnienia formalności związanych z przewozem tych towarów, nadawcy będą zobowiązani do złożenia stosownego zgłoszenia w rejestrze SENT. Proces ten wymaga zaawansowanej rejestracji na Platformie PUESC. Zmiany te są efektem wprowadzenia nowych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z października ubiegłego roku, które modyfikują istniejące regulacje dotyczące monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Nowe regulacje obejmują monitorowanie przewozu jedenastu rodzajów odpadów. Kryterium klasyfikacji jest waga brutto przesyłki wynosząca co najmniej 1000 kg lub jej objętość przekraczająca 1000 litrów. Odpady, które zostaną objęte monitoringiem SENT, zostały wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z początku 2020 roku. Wymienione są tam m.in. odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, różnego rodzaju szlamy oraz odpadowe kleje i szczeliwa.

Podsumowując, wszelkie podmioty zajmujące się wysyłką wymienionych towarów, powinny niezwłocznie zarejestrować się na Platformie PUESC oraz zgłosić przewóz tych towarów w systemie SENT. Dokładne zasady rejestracji i zgłaszania przewozu zostały opisane w dostępnych materiałach informacyjnych w formacie PDF.

Źródło: https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024